MAZOWSZE FM SP. Z O.O.#

MAZOWSZE FM SP. Z O.O.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

NIP 797-205-49-49, REGON: 361375803

kapitał zakładowy 10 000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000555809

Kontakt:

MAZOWSZE FM SP. Z O.O.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516-47-03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

mazowszefm.pl

Udziałowcy:

Time S.A.

Zarząd Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

MAZOWSZE FM SP. Z O.O. jest nadawcą programu:

  • Radia VOX FM Radom - 96,9 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym MAZOWSZE FM SP. Z O.O. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – MAZOWSZE FM SP. Z O.O. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.